Chủ đầu tư: CenInvest
Địa chỉ dự án:93 Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Loại hình sản phẩm:Căn hộ
Tổng diện tích khu đất:2500m2
Quy mô dự án:1 tòa 25 tầng
Cơ cấu diện tích:73 đến 104 m2
Giá sản phẩm:2.3 đến 3 tỷ
Chủ đầu tư: CenInvest
Địa chỉ dự án:93 Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Loại hình sản phẩm: Căn hộ
Tổng diện tích khu đất:2500m2
Quy mô dự án:1 tòa 25 tầng
Cơ cấu diện tích:73 đến 104 m2
Giá sản phẩm:2.3 đến 3 tỷ
viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt