BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG

Thanh toán theo dư nợ giảm dần
Thanh toán đều hàng tháng

kết quả

Tiền trả trước:

1,950,000,000

Tiền vay ngân hàng:

4,550,000,000

Tiền lãi vay:

1,835,166,667

Tổng tiền:

8,335,166,667

Thanh toán tháng đầu
68,250,000